Kotta C-dúr hegedű fúga

Johann Sebastian Bach

Hegedű fúga a C-dúr szólószonátából

BWV 1005

“Pünkösd”

Kotta színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátta: Ábrahám Márta és Dukay Barnabás | BWV 1005

Ez a kiadvány az első a BioBach-Music Könyv- és Zenemű Kiadó Bt. különleges sorozatából, amely Johann Sebastian Bach három szólóhegedű fúgájának színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátott kottáit tartalmazza.

A Hat szonáta és partita szólóhegedűre (BWV 1001-1006) kéziratán 1720-as dátum szerepel. Az elmúlt kerek 300 esztendő alatt ezek az örökérvényű művek a hegedűsök „mindennapi kenyerévé”, repertoire-juk alapköveivé váltak.

Bach fúgaíró művészete páratlanul színes, gyökérig hatolóan alapos és rendkívül összetett. A Mester zenei nyelvezetének és formaalkotó megoldásainak gazdagsága, ugyanakkor lenyűgöző ökonómiája megkívánja műveinek aprólékos elemzését. A hegedű szólószonátáknál és partitáknál fokozottan így van ez, hiszen az egy sorban rögzített, két-, három-, sőt néha négyszólamú polifonikus folyamatok kifejezetten nehezen követhetőek. A notáció tehát tovább nehezíti a hangok közötti horizontális és vertikális viszonyok kibogozását.

Különleges megjelenésű kotta-sorozatunk közreadásával az a célunk, hogy megvilágítsuk Bach zeneszerzői megoldásainak gyönyörű hálózat-rendszerét, és zenei nyelvezetének páratlan eleganciáját.

Johann Sebastian Bach hegedűfúgáinak rendhagyó felosztású kottáival a művek sajátos szerkezetét kívánjuk megmutatni olyan módon, hogy az egyes szólamokat különválasztjuk és kiemeljük. Az így kialakuló rendszer jól láthatóvá teszi a szólamok között fennálló belső erőviszonyokat és arányokat.  A vizuális megjelenítés rendezőelvét és formáit egyedi elemzési módszerünk alapján dolgoztuk ki.

A C-dúr hegedű szólószonáta (BWV 1005) második tétele a szerző egyik leghosszabb hangszeres fúgája. A 354 ütem hosszúságú tétel elrendezése különleges, leginkább a fúga elődjére, a ricercare-ra hasonlít. A Mester, a saját korában is régiesnek számító archaikus formai és harmóniai eszközöket használ.

A négyszólamú fúga szerkezete és belső viszonyai, valamint harmóniakezelésének jellegzetesen modális eszközei a 100-150 évvel korábbi motetták felépítésére emlékeztetnek. Ezeknek a célja az emelkedett lelki állapot, az áhitat, a transzcendencia erőteljes kifejezése. Feljegyzések szerint a szólóhegedű fúgákat Bach a templomban, az úrvacsoraosztás alkalmával játszotta hegedűn, kántori szolgálatának különleges megnyilvánulásaként.

Kategória: elemzés
Terjedelem: 22 oldal
Kiadó: BioBach-Music Kotta és Zeneműkiadó Bt.
ISMN 979-0-801675-51-4
Megvásárolom a Webáruházban