Kotta C-dúr hegedű fúga

Johann Sebastian Bach C-dúr fúga szólóhegedűre

BWV 1005 “Pünkösd” 1. kötet

Kotta színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátta: Ábrahám Márta és Dukay Barnabás | BWV 1005

A kiadvány az urtext kiadás alapján készült. Szerkesztette, színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátta Ábrahám Márta és Dukay Barnabás, 2020.

A C-dúr fúga (BWV 1005) a BioBach-Music Kiadó gondozásában megjelenő J. S. Bach Három szólóhegedű fúga Tricentenáriumi 1720-2020 különleges összkiadásának az 1. kötete.

A kiadvány szöveges bevezetőjében a szerkesztők röviden ismertetik a C-dúr fúga keletkezéstörténetét, felvázolják a mű szerkezeti és motivikai elemzését és az elemzés során feltárt belső formai összefüggések zenén túlmutató, szimbolikus jelentéstartalmát. A második rész tartalmazza a Colorful BACH technikával készült kottát, melyben színes hangok térkép-szerűen segítik a tájékozódást, transzparenssé teszik a fúga belső felépítését és szerkezetét. Színkód segíti a tájékozódást a témák, kontraszubjektumok és ellenpontok között, ezáltal világosan felismerhetők a fordítások, torlasztások és kettős ellenpontok. A mai fiatal hegedűs generáció számára kompakt áttörést, paradigmaváltást jelenthet a darab organikus felépítésének a megismerése. Művelt zenerajongók, vonós, billentyűs, zenetudományi és zeneszerző szakos tanárok és diákok, valamint előadóművészek számára elengedhetetlen segédeszköz Ábrahám Márta és Dukay Barnabás alapvető könyve, hiszen egy muzsikusnak ismernie kell nemcsak magát a C-dúr fúgát, hanem a kánon- és fúgaszerkesztés bachi logikáját és rendjét is.

Kategória: elemzés
Terjedelem: 22 oldal
Kiadó: BioBach-Music Kotta és Zeneműkiadó Bt.
ISMN 979-0-801675-51-4
Megvásárolom a Webáruházban