Kotta Bach Chaconne

Chaconne BWV 1004

Johann Sebastian Bach

Chaconne BWV 1004

 

Kiadásunkat az az elképzelés és igény hozta létre, hogy a hegedűjátékos kezébe olyan kottát adjunk, ami a Chaconne fő vonulatait tekintve világos betekintést nyújt a tétel szerkezetébe és a szerkezet által létrejött nagyforma épületébe.

A kiadvány alapjául az autográf és az urtext kiadás szolgált.

Ciaccona BWV 1004

A Részletek az örökkévalóságból című könyv J. S. Bach egyik legnépszerűbb hegedűművének, a Chaconne-nak a legfrissebb kutatások eredményeire támaszkodó elemzését tartalmazza. A kiadvány a hegedűsök „Everest”-jének is nevezett monumentális mű 64 variációra épülő szerkezetének, külső-belső formáinak és arányainak, lényegi összefüggéseinek a feltérképezésére vállalkozik. Dukay Barnabás zeneszerző és Ábrahám Márta hegedűművész nagyszabású kutatómunkájának gyümölcse nem csak azért egyedülálló, mert a világon elsőként publikál egy minden részletre kiterjedő teljes és aprólékos elemzést. A szerzőpáros fényt derít egy művészettörténeti szempontból is óriási felfedezésre, egy hangokba rejtett különleges idő-kódra, melynek létezéséről nem volt tudomása a zenetörténészeknek 300 éven keresztül.

A mű 64 darab négyütemes szakaszból áll, a szakaszokat variációknak tekintjük. A variációk egy, két vagy három variációt magukba foglaló formai egységeket alkotnak. 5 darab magában álló, 25 darab páros, 3 darab három variációt tartalmazó egység. Összesen 33 formai egység adódik.

Mindkét arpeggio-s részt (23-30. és 51-52.) kidolgozott formában adjuk közre. A kidolgozásnál figyelembe vettük a szólamszámok változását, és a nagyforma ritmikai ívének következményeit.

A Chaconne BWV 1004 gyakorló kottájának szerkesztésénél törekedtünk az ütemek szinkronizálására, azaz, hogy minden sorban, minden ütem azonos hosszúságú legyen.

Kiadó: BioBach-Music Könyv- és Zeneműkiadó Bt.

ISMN: 979-0-801666-99-4

Megvásárolom a Webáruházban