Tartalomjegyzék 5
Előszó 7
Bevezetés 9

„Gyászzene” 9
Hangközök 10
Heptatóniák 11
Heptatonia prima 12
Heptatonia secunda 12
Heptatonia tertia 13
Lineáris zenei egységek, azok fordításai 14
Az aranymetszés 15
Bach kompozíciós eljárásai 16
A kottakiadásokról 18
A tánctételek előadásmódja 19

I. Szempontok – alapvetés 21

1. Szerkezet 21
2. A tétel kezdete, mint variáció 22
3. Téma 22
4. Témaváltozatok (chaconne-basszusok) 22

DIATONIKUS-moll basszus 22
DIATONIKUS-dúr basszus 23
KROMATIKUS basszus 23
TERCES-SZEXTES basszus 24
BŐ-SZEKUNDOS basszus 24
HELYETTESÍTŐ-HANGOS basszus 25

5. A téma különleges kezelése 26
6. Belső formák 26
7. Idézetek 26
8. A partita épülete – Proportio 26
9. Tempók 27
10. Játékmódok 28
11. Idő-ritmus 28
12. 2 : 1 – 1 : 2 arány 28
13. Hangrendszerek 29
14. Conjunctio 29

II. Külső, belső formák és arányok 30

A nagyforma első része 30

1–6. variáció 30
7–12. variáció 31
13–19. variáció 32
20–21. variáció 34
22–31. variáció 35
32–33. variáció 37
Consummatio – 1–33. variáció 38
A nagyforma második része 40
Praeambulum 40
34–40. variáció 41
41–46. variáció 42
47–52. variáció 44
Consummatio – 34–52. variáció 45

A nagyforma harmadik része 46

Praeambulum 46
53–54. variáció 46
55. variáció 47
56–57. variáció 48
58–59–60. variáció 48
61–62. variáció 49
63–64. variáció 49
Consummatio – 53–64. variáció 51

A Halál és az Idő 53

III. részletesebb elemzések 63

A 33 formai egyég önálló vizsgálata 63
Epilógus 143
Kottapéldák jegyzéke 144
Ábrák jegyzéke 148