Johann Sebastian Bach

Hegedű fúga a C-dúr szólószonátából

BWV 1005

“Pünkösd”

Színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátta: Ábrahám Márta és Dukay Barnabás

Ez a kiadvány az első a BioBach-Music Könyv és Zenemű Kiadó Bt. különleges sorozatából, amely Johann Sebastian Bach három szólóhegedű fúgájának színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátott kottáit tartalmazza.

A Hat szonáta és partita szólóhegedűre (BWV 1001-1006) kéziratán 1720-as dátum szerepel. Az elmúlt kerek 300 esztendő alatt ezek az örökérvényű művek a hegedűsök „mindennapi kenyerévé”, repertoire-juk alapköveivé váltak. Különleges megjelenésű kotta-sorozatunk közreadásával az a célunk, hogy megvilágítsuk Bach zeneszerzői megoldásainak gyönyörű hálózat-rendszerét, és zenei nyelvezetének páratlan eleganciáját.

Megvásárolom a Webáruházban